SOFTWARE, SOFTWARE

Seagull Scientific BarTender - Profesionální software pro návrh a tisk etiket
Pro každé použití, pro libovolnou velikost skladu nebo organizace lze nalézt odpovídající řešení. BarTender existuje v několika licenčních variantách podle počtu zároveň použitelných tiskáren nebo pracujících uživatelů.

Licence podle počtu tiskáren
Obě verze Automation dovolují neomezený 
počet síťových uživatelů. Licence je zalo-
žena na počtu tiskáren, které bude aplikace 
BarTender v síti využívat.

Enterprise Automation Edition
Počet licencovaných tiskáren : 3, 5, 10, 15, 20
Počet licencovaných uživatelů : neomezeně

Nejvýkonnější verze BarTender s rozšířenými funkcemi serveru pro centralizovaný tisk a správu. Nejpokročilejší možnosti pro integraci. Podpora RFID a všech funkcí tisku karet a kódování čipových karet. Obsahuje všech 8 doprovodných,aplikací, včetně systému Librarian a nejvyspělejší verze aplikace Security Center.

Automation Edition
Počet licencovaných tiskáren : 3, 5, 10, 15, 20 
Počet licencovaných uživatelů : neomezeně

Nejvýkonnější funkce aplikace BarTender plus standardní funkce integrace pro automatické ovládání jiným softwarovým programem. Podporuje RFID. Veškeré funkce tisku karet, ale kóduje pouze magnetické proužky. Nemá vylepšené funkce serveru. Neobsahuje aplikaci Librarian ani nejpokročilejší funkce aplikace Security Center. Nástroj Printer Maestro spravuje pouze síťové tiskárny, které jsou dostupné z lokálního počítače a nesleduje spotřební materiál tiskáren. Protokolování úloh, History Explorer a opakovaný tisk podporují pouze lokální databázi.

 

Licence podle počtu uživatelů
Verze Professional a Basic jsou licencovány
na základě počtu počítačů, ve kterých je
nainstalována aplikace BarTender.

Professional Edition
Počet licencovaných tiskáren : neomezený 
Počet licencovaných uživatelů : 1

Veškeré funkce návrhu jako ve verzi
Automation a většina funkcí pro přístup
k datům, avšak bez automatizace z jiného
softwaru. Podporuje RFID. Veškeré funkce
tisku karet, ale pouze kóduje magnetické
proužky. Obsahuje doprovodné aplikace Print
Station a Batch Maker.

Basic Edition 
Počet licencovaných tiskáren : neomezený
Počet licencovaných uživatelů : 1

Nejdůležitější funkce návrhu aplikace
BarTender, avšak bez přístupu k
databázím a automatizaci. Většina funkcí
tisku karet, ale kóduje pouze magnetické
proužky. Obsahuje jedinou doprovodnou
aplikaci Print Station.

Basic Edition Ultra Lite
Software zdarma přibalovaný ke každé tiskárně Toshiba TEC. Lze použít pouze na zakoupený model tiskárny.

Drivery pro tiskárny Toshiba TEC dostupné v software BarTender :  Všechny tiskárny dostupné na trhu nyní i v minulosti.
Drivery existují i pro všechny ostatní hlavní výrobce tiskáren čárového kódu.
 

POKLADNÍ SOFTWARE PRO RESTAURACE, HOTELY A VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ - Vyhovuje požadavkům EET

Pokladní software GASTON-Touch splňuje mnohá očekávání, vyžadovaná provozními pracovníky i majiteli restauračních provozů. Snadné a logické použití standartně zabudovaných funkcí, kompaktní design i možnost plného programování všech obrazovek ze software GASTON-Touch dělá velmi dobře použitelný nástroj pro řízení restauračního provozu.

 Základní přehled možností:
- Ovládání pomocí dotykové obrazovky
- Přihlášení obsluhy pomocí kódu (PIN) nebo číšnického klíče (magnetického nebo chipového)
- Tisk objednávek i účtenek na připojených tiskárnách
- Práce s 20ti různými úrovněmi cen s možností ručního i automatického přepínání (např. v závislosti na čase „Happy Hour“)
- Práce s grafickou mapou rozložení stolů
- Spojení více terminálů do systému a velmi flexibilní možnost práce
- Práce s recepturami a sklady
- Správa stálých zákaznických účtů
- Velký rozsah tisknutelných přehledů a zpráv
- Vyhovuje požadavkům EET

 

Rozšířené možnosti:
- Připojení skeneru čárového kódu, čtečky magnetických karet, zásuvky na peníze i kontrolní váhy
- Připojení přenosných PDA terminálů v sítích WiFi s plnohodnotnou aplikací GASTON-Touch
- Připojení přenosných Bluetooth tiskáren ve spojení s PDA pro snadný tisk účtenek přímo u stolu zákazníka
- Propojení na výčepní automaty mnoha výrobců a typů
- Propojení a převody dat na nadřízený hotelový software
- Možnost připojení informační LCD obrazovky pro zákazníka i dvouřádkového alfanumerického dipleje
 

POPIS SYSTÉMU ABF3

Komplexní ekonomický systém společnosti. Celý systém se skládá z jednotlivých modulů, které jsou spolu vzájemně provázány, ale je možné je použít i samostatně. Při rozvoji firmy lze dokupovat další moduly podle potřeby.

SKLAD
- evidence zboží na několika skladech, pořizování všech skladových dokladů, přehledů zboží (příjem, výdej, převod) a podkladů pro inventarizaci. Blokování zboží pro zákazníky. Sledování minimálních zásob a jejich objednání do maximální zásoby. Dealerské kategorie cen. Receptury - automatické odepisování surovin nebo materiálu. Odepisování zboží i přes připojenou elektronickou pokladnu, nebo počítačovou pokladnu.
Příjemka je spojena s objednávkou, dodací list s blokovaným zbožím, nabídkou, fakturou či pokladním dokladem. Vytváření skladových dokladů a kontrola inventury i pomocí souboru načteného z externího zařízení, např. programovatelného terminálu a snímače čárového kódu .
Ceníky lze tisknout česky, anglicky nebo německy, při tisku lze zadávat kurs a slevu.
Tisk čárových kódů z ceníku nebo skladových dokladů.

PROPOJENÍ NA ELEKTRONICKOU POKLADNU
- propojení Skladu s elektronickými pokladnami TEC.

POČÍTAČOVÁ POKLADNA - maloobchodní pultový prodej zboží přímo ze skladu (odepisování zboží). Vyhledávání zboží podle artiklu, barcode, názvu a ceny. Možnost prodeje za dealerské ceny nebo zadání slevy. Prodej na zákaznické karty. Možné použití dotykové obrazovky. Tisk daňového dokladu, potvrzení o blokovaní zboží.

FAKTURY VYDANÉ - vystavování faktur (tuzemské, zálohové, zahraniční, penalizační) a dobropisů z ceníku, dodacích listů, nabídek, ručně, v Kč i v cizích měnách. Sledování nezaplacených faktur a částečných úhrad. Tisk různých přehledů (podle zákazníka, období, odvod DPH aj.).
Faktury lze tisknout česky, anglicky nebo německy.

FAKTURY PŘIJATÉ - zakládání faktur režijních a zbožových, od plátců a neplátců DPH, zahraničních, JCD, dobropisů. Sledování plateb a odpočtu DPH. Tisk příkazů k úhradě. Propojení na homebanking.

POKLADNÍ KNIHA - kniha příjmových a výdajových pokladních dokladů. Tvorba dokladů ručně, také z faktur vydaných i přijatých a z dodacích listů. Evidence DPH. Možnost evidence několika pokladních knih, a to i v různých měnách.

OBJEDNÁVKY - z minimálních zásob, z nabídek nebo z ceníku s možností automatického roztřídění podle dodavatelů. Vytváření objednávek i pomocí souboru načteného z externího zařízení, např. programovatelného terminálu a smínače čárového kódu CPT711. Kontrola plnění dodávek přes příjemky na sklad. Objednávky lze tisknout česky, anglicky, německy.

NABÍDKY (DOŠLÉ OBJEDNÁVKY) - evidence nabízeného zboží a služeb pro zákazníky. Blokování zboží na skladě. Kontrola plnění nabídek přes dodací listy. Návaznost na objednávky. Servisní firmy využijí tisk zakázkového listu.
Nabídky lze tisknout česky, anglicky nebo německy.

ADRESÁŘ FIREM - evidence dodavatelů a odběratelů, tisk obálek, štítků a různých přehledů podle řady marketingových kritérií - např. přehledy obchodních odběrů za různá období, přehledy neplatičů apod.

PENĚŽNÍ DENÍK - hlavní kniha jednoduchého účetnictví. Přímá návaznost na zaplacené faktury a pokladní doklady. Možnost ručního účtování. Tisk deníku a přehledů jednotlivých účtů.

PODPORA MOBILNÍHO PRODEJE - vytváření dodacích listů, faktur a pokladních dokladů z dat načtených z externího zařízení .

PROPOJENÍ NA EXTERNÍ SCANNER - inventarizace, vytváření skladových dokladů a objednávek pomocí externího scanneru s využitím čárových kódů.

INTERNETOVÝ OBCHODNÍ DŮM OnLineShop - tento samostatný modul umožňuje prezentovat zboží nebo služby z ceníku firmy přímo na Internetu a přijímat objednávky od registrovaných i neregistrovaných zákazníků. Veškeré opravy v ceníku, potvrzení objednávky, splnění objednávky nebo pohyb ve skladu se přenáší automaticky pomocí replikací na internetovou stránku.
 

 
Souhlasím se vším