ABF3 - ekonomický software pro Windows

ABF3 - ekonomický software pro Windows

POPIS SYSTÉMU ABF3

Komplexní ekonomický systém společnosti. Celý systém se skládá z jednotlivých modulů, které jsou spolu vzájemně provázány, ale je možné je použít i samostatně. Při rozvoji firmy lze dokupovat další moduly podle potřeby.

SKLAD
- evidence zboží na několika skladech, pořizování všech skladových dokladů, přehledů zboží (příjem, výdej, převod) a podkladů pro inventarizaci. Blokování zboží pro zákazníky. Sledování minimálních zásob a jejich objednání do maximální zásoby. Dealerské kategorie cen. Receptury - automatické odepisování surovin nebo materiálu. Odepisování zboží i přes připojenou elektronickou pokladnu, nebo počítačovou pokladnu.
Příjemka je spojena s objednávkou, dodací list s blokovaným zbožím, nabídkou, fakturou či pokladním dokladem. Vytváření skladových dokladů a kontrola inventury i pomocí souboru načteného z externího zařízení, např. programovatelného terminálu a snímače čárového kódu .
Ceníky lze tisknout česky, anglicky nebo německy, při tisku lze zadávat kurs a slevu.
Tisk čárových kódů z ceníku nebo skladových dokladů.

PROPOJENÍ NA ELEKTRONICKOU POKLADNU
- propojení Skladu s elektronickými pokladnami TEC.

POČÍTAČOVÁ POKLADNA - maloobchodní pultový prodej zboží přímo ze skladu (odepisování zboží). Vyhledávání zboží podle artiklu, barcode, názvu a ceny. Možnost prodeje za dealerské ceny nebo zadání slevy. Prodej na zákaznické karty. Možné použití dotykové obrazovky. Tisk daňového dokladu, potvrzení o blokovaní zboží.

FAKTURY VYDANÉ - vystavování faktur (tuzemské, zálohové, zahraniční, penalizační) a dobropisů z ceníku, dodacích listů, nabídek, ručně, v Kč i v cizích měnách. Sledování nezaplacených faktur a částečných úhrad. Tisk různých přehledů (podle zákazníka, období, odvod DPH aj.).
Faktury lze tisknout česky, anglicky nebo německy.

FAKTURY PŘIJATÉ - zakládání faktur režijních a zbožových, od plátců a neplátců DPH, zahraničních, JCD, dobropisů. Sledování plateb a odpočtu DPH. Tisk příkazů k úhradě. Propojení na homebanking.

POKLADNÍ KNIHA - kniha příjmových a výdajových pokladních dokladů. Tvorba dokladů ručně, také z faktur vydaných i přijatých a z dodacích listů. Evidence DPH. Možnost evidence několika pokladních knih, a to i v různých měnách.

OBJEDNÁVKY - z minimálních zásob, z nabídek nebo z ceníku s možností automatického roztřídění podle dodavatelů. Vytváření objednávek i pomocí souboru načteného z externího zařízení, např. programovatelného terminálu a smínače čárového kódu CPT711. Kontrola plnění dodávek přes příjemky na sklad. Objednávky lze tisknout česky, anglicky, německy.

NABÍDKY (DOŠLÉ OBJEDNÁVKY) - evidence nabízeného zboží a služeb pro zákazníky. Blokování zboží na skladě. Kontrola plnění nabídek přes dodací listy. Návaznost na objednávky. Servisní firmy využijí tisk zakázkového listu.
Nabídky lze tisknout česky, anglicky nebo německy.

ADRESÁŘ FIREM - evidence dodavatelů a odběratelů, tisk obálek, štítků a různých přehledů podle řady marketingových kritérií - např. přehledy obchodních odběrů za různá období, přehledy neplatičů apod.

PENĚŽNÍ DENÍK - hlavní kniha jednoduchého účetnictví. Přímá návaznost na zaplacené faktury a pokladní doklady. Možnost ručního účtování. Tisk deníku a přehledů jednotlivých účtů.

PODPORA MOBILNÍHO PRODEJE - vytváření dodacích listů, faktur a pokladních dokladů z dat načtených z externího zařízení .

PROPOJENÍ NA EXTERNÍ SCANNER - inventarizace, vytváření skladových dokladů a objednávek pomocí externího scanneru s využitím čárových kódů.

INTERNETOVÝ OBCHODNÍ DŮM OnLineShop - tento samostatný modul umožňuje prezentovat zboží nebo služby z ceníku firmy přímo na Internetu a přijímat objednávky od registrovaných i neregistrovaných zákazníků. Veškeré opravy v ceníku, potvrzení objednávky, splnění objednávky nebo pohyb ve skladu se přenáší automaticky pomocí replikací na internetovou stránku.
 

x

Mohlo by Vás zajímat

 
Souhlasím se vším